INTEGRITETSPOLICY

HEALING

PEDAGOG

®

SE HEALA MÄNNISKAN - RÄTT UTBILDNING I RÄTT TID

INTEGRITETSPOLICY:

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Skövde och vi använder bara personuppgifter för att kunna genomföra utbildningen och kommunicera med kursdeltagare som har anmält sig till utbildningen Healingpedagog! Det kan t ex vara utskick avseende fakturering, kursmaterial mm.

Kursdeltagare har rättigheten att få sina uppgifter borttagna, då mailar ni oss via kontaktformuläret under fliken KONTAKT, här på hemsidan.

Kursdeltagare har alltid rätt att begära ut ett registerutdrag för att se vilka uppgifter som finns sparade. Om vi har felaktiga uppgifter registrerade är det vår skyldighet att rätta dessa.

 

Läs Studieförbundet Vuxenskolans integritetspolicy här: https://www.sv.se/om-sv/svs-integritetspolicy/

HEALINGPEDAGOG® i Sverige 2014-2018