OM HEALINGPEDAGOG

HEALING

PEDAGOG

®

SE HEALA MÄNNISKAN - RÄTT UTBILDNING I RÄTT TID

OM HEALINGPEDAGOG:

Med den här utbildningen vill vi ge Dig verktygen att möta "Hela Människan" i ett brett spektrum! Med HEALINGPEDAGOG® ger vi Dig en grundlig utbildning i att kunna se och möta Dig själv i situationer som kräver stadga, ledarskap och kunskap.

 

HEALING:

Kursplanen innehåller både teori och praktik samt hemuppgifter för att bygga en bred och djup grund att stå på. Vi kommer att ta upp ämnen som medvetandepsykologi, energi-medicin, anatomi, fysiologi, erbjuda fördjupande föredrag av välkända läkare och terapeuter. Vi samarbetar med läkaren "JAN OLEBY" som kommer att besöka oss under utbildningen med föreläsningar, stöd, fördjupning och kloka råd.

Lär Dig hantera distanshealing, kontakthealing, chakrabalansering, aurans viktiga funktioner och chakranas psykologiska funktioner, kvantfysik och energihantering.

HEALINGPEDAGOG® utbildningen är banbrytande och kommer att hjälpa Dig vidare i din egen personliga utveckling. Kursen är för Dig som söker "RÄTT UTBILDNING I RÄTT TID", inspiration och insikter för att komma vidare och ökad medvetenhet om personlig utveckling i arbetslivet eller för dina klienter.

 

Välkommen med Din anmälan

I samarbete med

HEALINGPEDAGOG i Sverige® 2014-2018

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,

måste jag först finna henne där hon är och börja just där" Søren Kirkegaard

 

 

Vi erbjuder en modern utbildning som bygger på de senaste rönen gällande forskning om hjärtats och hjärnans elektromagnetiska fält, påverkan av tankar och känslor, händelser i världen och försök bl.a på Chalmers i Göteborg, samt kunskap förmedlad av kända healers och författare.

 

SAMTALSPEDAGOGIK:

Utbildningen är både praktisk och teoretisk och ger Dig en god introduktion till hur dialogen mellan människor fungerar. Du får lära dig en kommunikationsmodell som utgör grunden för hur man arbetar med samtalspedagogiken i praktiken.

Den praktiska delen består av övningar tillsammans med kursledarna, samt övningsuppgifter som Du kan utföra på Din arbetsplats, hemma med vänner eller i någon annan miljö som vi kommer överens om. Syftet är att redskapen från kursen blir praktiskt användbara för Dig. Genom att kombinera goda healingkunskaper med en fördjupad kommunikationsmodell kommer kunskapen att kunna ge Dig möjlighet att påverka kommunikationen mellan människor och ökad medvetenhet om personlig utveckling både för Din egen skull, men även i arbetslivet, där hjärtat, healing och samtal smälts samman i magisk harmoni.