OM OSS

HEALING

PEDAGOG

®

SE HEALA MÄNNISKAN - RÄTT UTBILDNING I RÄTT TID

Katarina Rättzén Knutsson är utbildningsledare och grundare av HEALINGPEDAGOG® 2014 samt grundare av Andrummet Hela Människan 2005. Katarina har flerårig erfarenhet inom sjukvård och har även arbetat som representant för ledande företag inom färskvarubranchen, där möte med människor väckte intresset för kommunikation och ledarskap. I slutet på 80-talet fick Katarina möjlighet att skapa en verksamhet där hon kan ägna sig åt det hon brinner för; att förändra och utvecklas tillsammans med människor.

Det har sedan länge funnits ett samarbete med folkbildnings instituten i Skaraborgs län och vi har varit verksamma på Vuxenskolan under flera år. Med glädje och ödmjukhet konstaterar vi att kurs och cirkeldeltagare återkommer år efter år för vidare utveckling och nya utmaningar.

Monica Kihlström, är tillsammans med Katarina Rättzén Knutsson, utbildningsledare i HEALINGPEDAGOG®. Monica är certifierad HEALINGPEDAGOG® samt grundare av Andlig Insikt & Personlig Utveckling 2014. Monica har även utbildning från flera högskolor och universitet och har mångårig erfarenhet från vårdsektorn och inom ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.

Monica har en bred erfarenhet av det terapeutiska samtalet som arbetsredskap.

 

Monica och Katarina har sedan flera år ett samarbete kring kurser och nu även med HEALINGPEDAGOG®. Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot att få vara med och sätta yrket HEALINGPEDAGOG® på kartan!

HEALINGPEDAGOG i Sverige® 2014-2018